+48 22 331 80 80+48 22 331 80 80

Zgodnie z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych, AS 24 jako administrator danych przetwarza dane użytkownika w celu informowania o towarach i usługach, które oferujemy naszym klientom. Wszelkie obowiązkowe pola są oznaczone gwiazdką. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo dostępu, poprawiania, usuwania i sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych. Możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych i masz prawo do wydawania instrukcji dotyczących wykorzystania swoich danych osobowych po śmierci. Możesz również poprosić o ograniczenie danych, przenoszenie danych i / lub złożyć wniosek do właściwego organu nadzorczego. Wszelkie wnioski możesz wysłać na następujący adres: AS 24 - Département Stratégie Marketing Supply, 1 boulevard du Zénith 44800 SAINT-HERBLAIN - Francja.

Dowiedz się więcej kliknij tutaj 

Jesteś zainteresowany ?

Języki

Jesteś już Klientem AS 24?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, który wyjaśni jak najszybciej zacząć łatwiej poruszać się po Niemczech.

OPŁATY TOLLCOLLECT DOSTĘPNE JUŻ OD 01.07.2020

Kraje, gdzie usługa będzie wprowadzona w przyszłości

Kraje objęte usługą

1 URZĄDZENIE NA 6 KRAJÓW

                      ZWIĘKSZA TWOJĄ MOBILNOŚĆ W NIEMCZECH

Od 1 lipca 2020 r. PASSango jest akredytowane przez Agencję Federalną BAG jako urządzenie do pobierania opłat drogowych LKW Maut.

Skorzystaj już teraz z łatwiejszych płatności w 6 krajach w Europie:

Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Austria i Niemcy, mosty Storebælt oraz Øresund plus tunel Liefkenshoek.

NOWOŚĆ: uzyskaj pełną swobodę i aktywuj możliwość płatności za drogi w Belgii, Austrii i Niemczech, dla części lub całej floty, 24/7, z poziomu Strefy Klienta.

FACILITEZ VOTRE MOBILITÉ EN ALLEMAGNE AVEC

Depuis le 1er Juillet 2020, PASSango est accrédité auprès par l'agence fédérale BAG pour collecter la taxe de péage LKW Maut.

Bénéficiez à présent d’une mobilité facilitée dans 6 PAYS en Europe  :

+ les ponts de Storebælt et Øresund et  le Tunnel de Liefkenshoek 

Déjà client AS24 ? 

Contactez votre Service client dès à présent, il vous accompagnera pour pouvoir circuler en Allemagne très rapidement. 

FLEET MANAGER

DRIVER

OPŁATY TOLLCOLLECT DOSTĘPNE JUŻ OD 01.07.2020

1 URZĄDZENIE NA 6 KRAJÓW

Kraje objęte usługą

Kraje, gdzie usługa będzie wprowadzona w przyszłości

FACILITEZ VOTRE MOBILITÉ EN ALLEMAGNE AVEC

Depuis le 1er Juillet 2020, PASSango est accrédité auprès par l'agence fédérale BAG pour collecter la taxe de péage LKW Maut.

Bénéficiez à présent d’une mobilité facilitée dans 6 PAYS en Europe  :

France, Espagne, Portugal, Belgique, Autriche et Allemagne, les ponts de Storebælt et Øresund et  le Tunnel de Liefkenshoek 

NOWOŚĆ: uzyskaj pełną swobodę i aktywuj możliwość płatności za drogi w Belgii, Austrii i Niemczech, dla części lub całej floty, 24/7, z poziomu Strefy Klienta.

                     ZWIĘKSZA TWOJĄ MOBILNOŚĆ W NIEMCZECH

Od 1 lipca 2020 r. PASSango jest akredytowane przez Agencję Federalną BAG jako urządzenie do pobierania opłat drogowych LKW Maut.

Skorzystaj już teraz z łatwiejszych płatności w 6 krajach w Europie:

mosty Storebælt oraz Øresund plus tunel Liefkenshoek.

Jesteś już Klientem AS 24?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, który wyjaśni jak najszybciej zacząć łatwiej poruszać się po Niemczech.